สำนักงาน กสทช. จัดบริการออกบัตรผู้ประกาศ ให้แก่บุคคลต่างๆ

สำนักงาน กสทช. จัดบริการออกบัตรผู้ประกาศ ให้แก่บุคคลต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป สำนักงาน กสทช. จัดบริการออกบัตรผู้ประกาศ ให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ได้รับบัตรผู้ประกาศภาษาไทย(กลาง)จากกรมประชาสัมพันธ์แล้ว และมีความประสงค์จะรับบัตรผู้ประกาศจากสำนักงาน กสทช. โดย download แบบคำขอทำบัตรผู้ประกาศ (แบบ สท.8-1) และแนบหลักฐานต่างๆ ส่งมาที่อาคาร 4 สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่ประสงค์ให้ส่งบัตรกลับกรุณาเพิ่มซองเปล่าติดแสตมป์ 20 บาท จ่าหน้าถึงตัวเองแนบมาด้วย ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวมิได้มีผลบังคับทางกฎหมาย คำขอทำบัตรผู้ประกาศ (สท.8-1)

Download ได้ที่ http://www.nbtc.go.th/phocadownload/069201133340broadcast_BC8-1.pdf

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ ส่วนงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ สำนักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โทรศัพท์ 02 271 0151 – 60 ต่อ 461 – 3

Advertisements

Posted on February 18, 2012, in สาระความรู้. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: