คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
 
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
 
พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พันเอก นที ศุกลรัตน์
 
 
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ
   
นายสุทธิพล ทวีชัยการ พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
   
   
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
   
   
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
Advertisements

Posted on February 15, 2012, in สาระความรู้. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: