แผนกวิทยุโทรทัศน์

แผนกวิทยุโทรทัศน์

  • ดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  • การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
  • การถ่ายทอดโทรทัศน์
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

Advertisements
%d bloggers like this: