สถานีวิทยุ จส.๙๔.๕

สถานีวิทยุ จส.๙๔.๕ ระบบ F.M. Stereo

ที่ตั้ง                   อาคารกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต  กรุงเทพ ฯ
ความถี่               ๙๔.๕  เมกกะเฮิร์ท
กำลังส่ง              ๕   กิโลวัตต์

เขตบริการ          ครอบคลุมจังหวัด  กรุงเทพฯ, นครปฐม, นครนายก, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

Advertisements
%d bloggers like this: