สถานีวิทยุ จส.๕

สถานีวิทยุ จส.๕ ระบบ A.M. Stereo


  • ที่ตั้ง เลขที่ ๕  ม.๒ ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว  ต.บ้านเล่า  อ.เมือง จว.ชัยภูมิ
  • ความถี่ ๕๖๗   กิโลเฮิร์ต
  • กำลังส่ง ๕       กิโลวัตต์
  • เขตบริการ ครอบคลุม จังหวัด ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, มหาสารคาม, ลพบุรี, เลย, สระบุรี, ปราจีนบุรี, สุรินทร์

Advertisements
%d bloggers like this: