สถานีวิทยุ จส.๔

สถานีวิทยุ จส.๔ ระบบ A.M. Stereo


  • ที่ตั้ง เลขที่ ๑๐๔ ต. ในเมือง อ.ในเมือง  อ.เมือง จว.ยโสธร
  • ความถี่ ๑๔๐๔  กิโลเฮิร์ต
  • กำลังส่ง ๑๐     กิโลวัตต์
  • เขตบริการ ครอบคลุม จังหวัด ยโสธร, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, อำนาจเจริญ , มหาสารคาม, ขอนแด่น, สกลนคร, นครพนม, อุดรธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี,  นครราชสีมา

Advertisements
%d bloggers like this: