สถานีวิทยุ จส.๒

สถานีวิทยุ จส.๒ ระบบ A.M. Stereo


  • ที่ตั้ง เลขที่  ๑๑๕ ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จว.สุราษฎร์ธานี
  • ความถี่ ๑๕๐๓  กิโลเฮิร์ท
  • กำลังส่ง ๑๐     กิโลวัตต์
  • เขตบริการ ครอบคลุม จังหวัด สุราษฏร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ระนอง, กระบี่านี

Advertisements
%d bloggers like this: