สถานีวิทยุ จส.๑

สถานีวิทยุ จส.๑ ระบบ A.M. Stereo


  • ที่ตั้ง อาคารกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพ ฯ
  • ความถี่ ๖๕๗  เมกกะเฮิร์ต
  • กำลังส่ง ๕   กิโลวัตต์
  • เขตบริการ ครอบคลุมจังหวัด  กรุงเทพฯ, นครปฐม, นครนายก, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท , ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, สระแก้ว, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, อุทัยธานี

Advertisements
%d bloggers like this: