สถานีวิทยุ จส.๑๐๐

สถานีวิทยุ จส.๑๐๐  ระบบ F.M. Stereo


ที่ตั้ง อาคารกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต  กรุงเทพ ฯ

ความถี่ ๑๐๐   เมกกะเฮิร์ท

กำลังส่ง ๕   กิโลวัตต์

เขตบริการ ครอบคลุมจังหวัด  กรุงเทพฯ, นครปฐม, นครนายก, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

Advertisements
%d bloggers like this: